Eerste Hulp aan Kinderen.

Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u toch de juiste Eerst Hulp kunnen verlenen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school of een vereniging, dan is deze cursus iets voor u.


Informatie over de cursus.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerste hulp verlening, zoals lichaamsbouw en gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

U leert hoe Eerste Hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.


Lesmateriaal.

Boekje Eerste Hulp aan Kinderen.

Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aanbod komen :

·        Het kind en zijn omgeving

·        Eerste Hulp verlenen : vijf belangrijke punten

·        Preventie : maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten

·        Kindermishandeling en Eerste Hulp

·        Stoornissen in het bewustzijn

·        Stoornissen in de ademhaling

·        Actieve bloedingen

·        Uitwendige wonden

·        Brandwonden

·        Ontwrichting en botbreuken

·        Kneuzing en verstuiking

·        Oogletsel

·        Vergiftiging

·        Elektriciteitsongevallen

·        Koudeletsel

·        Warmteletsel

·        Kleine ongevallen

·        Plotseling optredende ziekteverschijnselen

·        Verband- en hulpmiddelen


Afronding cursus.

De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerste hulpverlener aan de kinderen op te treden.

Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Dit is van belang als u bedrijfsmatig de cursus volgt. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur Eerste Hulp u een module verklaring geven.


Duur & kosten.

De duur en de kosten voor deze cursus kunt u opvragen via het contactformulier