Wat is EHBO?


E.H.B.O Het is de Hulp (en algemene bijstand) die in afwachting van deskundige hulp door mensen wordt verleend aan personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen. Het voornaamste doel van deze hulp is het voorkomen van verder dreigend gevaar voor het slachtoffer.

Anders gezegd, EHBO is datgene wat gedaan moet worden om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven.


Waarom EHBO.

Per jaar gebeuren er in Nederland in en om het huis, ruim anderhalf miljoen ongevallen. Het kan ook bij u thuis of op het werk gebeuren. In de allereerste minuut na een ongeval kan Eerste Hulp levensreddend zijn.

Waar staat de afkorting EHBO voor.

E staat voor Eerste

H Staat voor Hulp

B staat voor Bij

O staat voor O
ngevallen


Men spreekt ook wel van EHV.

E staat voor Eerste

H staat voor Hulp

V staat voor Verlenen 


Eerste Hulp verlenen : de 5 belangrijke punten.

1.  Let op gevaar

2.  Ga na wat er is gebeurt en wat iemand mankeert

3.  Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting

4.  Zorg voor professionele hulp

5.  Help het slachtoffer op de plaats waar hij/zij ligt of zit